10. SS-Pz.Div."Frundsberg" / Namen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Foren-Übersicht » Militärgeschichte 2. Weltkrieg (1919 - 1945) » Personen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
UHF51
Ist hier zuhause


Anmeldedatum: 10.05.2007
Beiträge: 1677
Wohnort: Berlin

BeitragBeitrags-Nr.: 208640 | Verfasst am: 20.06.2017 - 11:47    Titel: Antworten mit Zitat

KOPIEREN VERBOTEN!
*******************

SCHUMACHER Georg, SS-Schtz., 3. Kraftf.Kp. sp. SS-Feld-Ers.Btl. 10 (*10.1.25)
SCHUMACHER Herbert, SS-Ustuf., 16/SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*17.3.18 Waldbröl • †10.7.44 b. Èsquay)
SCHUMACHER Kurt, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 30.5.44 z. 4. Kraftf.Kp.
SCHUMANN Roland, SS-Strm., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
SCHUMANN Rolf, SS- Rttf., (*25.2.17)
SCHUMANN Walter, SS-Oschtz., 2. Kraftf.Kp., sp. 4. Kraftf.Kp. (*8.5.25)
SCHUMBERGER Walter, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*30.10.24 • † April 1944)
SCHUPPAN Werner, SS-Oscha. u. Rechn.Fhr., 5. Kraftf.Kp., zuvor 3. Kraftf.Kp. (*29.7.05), KVK II m.Schw.
SCHUSTER Heinz, (*13.3.24), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
SCHWAAB Erich, SS-Schtz., St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, kam 3/44 von der 2./SS-Inst.A.u.E.Abt. (*26.1.26)
SCHWAB Arthur, SS-Rttf., 5. Kraftf.Kp., zuvor 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 und 1. Kraftf.Kp. (*31.10.03)
SCHWÄGERL Franz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*7.4.24)
SCHWAIGER Franz, SS-Uscha., 1. le.I.G.-Zug, 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
SCHWALFENBERG, SS-Strm., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 5./SS-Pz.Rgt. 10
SCHWANKHARDT Ernst, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*5.2.25)
SCHWARDT Wilhelm, SS-Osch., Fhr. IV. Zug, 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
SCHWARTZ Herbert, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
SCHWARZ, SS-Ustuf. u. stv. Fhr. 1./SS-Stu.G.Abt. 10
SCHWARZ Dr. Alfred, SS-Ostuf., 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 Fhr. I. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Kdt. Pz. 511
-------------------- (*25.4.14 Wien / SS-Nr. 314 165 • †2.8.44 b. Caen), VwA. 19.7.44
SCHWARZ Hans, SS-Uscha., SS-Stu.G.Abt. 10, ab 2/44 als T.U.F.W. zur I./SS-Pz.Rgt. 10
SCHWARZ Hermann, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*3.7.25)
SCHWARZ Johann, SS-Schtz. (*24.2.25)
SCHWARZ Norbert, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*23.11.08)
SCHWARZ Otto, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*25.5.25)
SCHWARZ Otto, SS-Strm., Waffenmstr.Gehilfe, W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, kam 1/44 v. SS-Kraftf.A.u.E.Abt. (*2.5.22)
SCHWARZE Bernhard, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*24.2.25)
SCHWARZER Georg, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*18.12.25)
SCHWARZKOPF Heinz, SS-Gren., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 11.2.44 z. SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*9.9.25)
SCHWATTLO Kurt, SS-Schtz., W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*13.8.24)
SCHWATTLO Paul, SS-Uscha., Kp.-S.D.G, 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, zuvor. 1. Kraftf.Kp. (*31.1.22)
SCHWEBE (Schwobe?), Gerhard, SS-Ogren., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*28.3.25)
SCHWEDLER Helmut, SS-Oscha./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*11.4.15)
SCHWEIGER Hans, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10
SCHWEIER Hermann, SS-Rttf., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*31.5.21)
SCHWEIGERT Ernst, SS-Strm., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren. (*19.2.25)
SCHWEINER Hans, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10
SCHWEIßGUTH Erich, SS-Schtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Lkw-Fahrer zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*20.11.25 Wiesbaden),
-------------------- EM -2391- SS-Pz.E.Rgt.
SCHWEMBERG Hugo, SS-Uscha., Schirrmstr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.10.21 Herne/Westf.), EM -882- SS-V.T. 3.E-L-SS "AH"
SCHWEMBERGER Josef, (*20.3.25) SS-Ers.Res. (RAD-Rekr.)
SCHWEMMLEIN Rudolf, SS-Ustuf., Fhr. II. Zug 6./SS-Pz.Rgt. 10, als F.R. ab 27.3.44 zum SS-F.E.B. 10/ Mortagne
-------------------- (*26.10.22 • †22.8.44)
SCHWENDEL, SS-Ustuf., Div.Stab
SCHWERIN Ernst, SS-Uscha., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*5.2.23)
SCHWETSCHKE Rudolf, SS-Ustuf., 11./SS-Pz.Art.Rgt. 10 (†22.4.45 Kausche)
SCHWIEK, SS-Ustuf., SS-Flak-Abt. 10
SCHWIEKER Hans-Jürgen, SS-Ustuf., SS-Pz.Gren.Rgt. 21, SS-Flak-Abt. 10, ab 25.5.44 z. SS-Flak-A.u.E.Rgt. (*14.6.21)
SCHWILICK, SS-Schtz., Stab/Kdr. d. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10, kam 10.6.44 v. d. Arb.Abt. d. Waffen-SS (*16.6.09)
SCHWINN Artur, SS-Schtz., Zgkw-Fahrer, I-Gruppe 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.8.25 Rothenberg/Odenw.), Pz.Kpf.Abz.Silber 22.7.44,
-------------------- EM -9007- 3. Pz.Jäg.(E)Abt.
SCHWITZ Alois, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*25.2.25)
SCHYKOWSKI Hans, SS-Oschtz., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 kdrt. für 6 Wo. zum Stafvollstr.Zug/SS-Pz.Pi.Btl 10 (* 2.8.25)
SEEBERGER Franz, SS-Rttf. u. Pkw-Fahrer, Erk.- u. Pi.Zug. St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.3.16)
SEEGERS Hermann, SS-Schtz., (*21.3.25)
SEELMANN Georg, SS-Strm., 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, zuvor St.Kp. (*10.1.25)
SEELMANN Nikolaus, SS-Oscha./FB, SS-Div.Nachsch.Tr. 10 (*24.1.19)
SEHNKE Walter, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*16.12.25)
SEIB, SS-Schtz. u. Kw.-Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SEIDEL Erich, SS-Flak-Abt. 10, sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. (*4.1.12)
SEIDEL Herbert, SS-Ogren./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*2.10.24)
SEIDL, Johann, SS-Oschtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Funker zum Flammzug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SEIFERT Fritz, SS-Ostuf., Chef 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 († 4/45)
SEIFERT Kurt, SS-Uscha., Funkmstr.-Diensttuer, II. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Funker Pz. 512 (*2.9.14 Wiesbaden),
-------------------- EM -10329- SS-N.E.R.
SEIFERT Lureus, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*5.6.99)
SEIFERT Reinhard, Feldwebel (sic!), 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*17.5.18. Hörden), VwA.Silber 15.7.44
SEIFFERT Heinz, SS-Strm., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*28.2.25)
SEILER Alfred, SS-Uscha., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 4/44 zum 3. Krgs.Feuerw.Lg. an SS-Art.Sch. II, Beneschau (*21.8.08)
SEILER Peter, SS-Schtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 Pz.Kdt., Flammzug St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SEIM Martin, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 19, ab 5/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt. (*5.10.25)
SEIPT Wilfried, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*21.2.25)
SELBST Paul, SS-Schtz., SS-Div.Nachr.Tr. 10
SELLER Hermann, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Ladeschtz. zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*26.3.25)
SELTMANN Hans, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*22.11.23)
SEMPF, SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SENGER Egon, SS-Gren., Dinatru. 10 (*1.2.25)
SENN Ernst, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
SENSMEIER Willi/Wilhelm, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*21.3.25 • †9.8.44)
SENZ Franz, SS-Schtz., Ladeschtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.9.24 Apatin/Ungarn • †11.7.44), EM -23- F.E.B. 10
SEPP August, SS-Strm. (Schreiber), SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10, Stab SS-Pz.Rgt. 10 (9.6.25)
SERAFIN Heinrich, SS-Ogren./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*11.4.24)
SERFASS Emil, SS-Gren., 2./SS-F.E.B. 10, ab 21.6.44 z. 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
SERTL Otto, (*12.6.24), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
SETTER Johann, SS-Uscha.,SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.7.12)
SETTERICH Richard, SS-Strm., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Stuba. Neuengamme
SEVERIN Konrad, SS-Strm., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*5.11.27)
SEWASNIK Rafael, SS-Schtz., 3. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*12.9.23)
SEYBOLD Günter, SS-Strm., ab 18.1.44 FB, SS-Ustuf. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.12.25 • vermisst 4/45)
SIANO Karl-Heinz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*12.1.25 • †29.7.45)
SIBETH, SS-Stubaf., Vertr. d. Div.Arztes, Div.Stab
SICKING Anton, SS-Oschtz., 3. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*1.1.25)
SICKING Hans, SS-Strm., 8./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*6.8.25)
SIEBEL Heinz, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*4.6.25)
SIEBENHÜNER Georg, SS-Ustuf., 3./SS-Aufkl. Abt. 10 (†16.4.44 Kurdwanowka)
SIEBENLIST Fritz, SS-Ostuf. d.R., SS-Feld-Ers.Btl. 10, ab 1.3.44 z. 16. SS-Pz.Gren.Div. "RFSS"
SIEBER Arthur, SS-Rttf., St.Kp.SS-Pz.Gren.Rgt. 21
SIEBERT Paul, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*12.12.25)
SIEBERT Walter, SS-Ostuf., Zgf. 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 25.2.43 v. Geb.Jg.E.Btl. Nord,
-------------------- (ab 7.7.43 vers. z. SS-Stu.G.A.u.E..Abt. n. Heidelager)
SIEBNER Anton, SS-Schtz., 3. Kraftf.Kp., ab 27.4.44 z. SS-Kraftf.A.u.E.Abt., Weimar-Buchenwald (*7.4.24)
SIEGER Friedrich, SS-Strm., Stab SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 12.3.43 z. SS-Geb.Jg.Ers.Btl. "Nord" (*17.12.17)
SIEGEL Hans, SS-Uscha u. Pz.Wart, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.8.22 Wien), EM -709- SS-V.T. 3./K.E.K.
SIEKIERKA Paul, SS-Strm., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
SIEMUND Erwin, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*13.12.25 Kl. Rödersdorf/Ostpr.), EM -08826- SS-Rekr.Dep. Debica
SIEVERS, SS-Uscha., Fhr. Gr.W.Gruppe, I./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
SIEVERS Wilhelm, SS-Uscha., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
SILLER Wilhelm, SS-Rttf., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*20.5.25 Waldsassen), VwA. 19.7.44, Pz.Kpf.Abz.S. 22.7.44,
-------------------- EM Blg. B -142- 7./SS-Ausb.Rgt. Prag
SIMETH, SS-Strm., 4./SS-Pz.Aufkl.Abt. 10
SIMIONS Bruno, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*16.1.25)
SIMON Gustav, SS-Pion., 15.(Pi.)/SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*8.10.23)
SIMON Helmut, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*26.4.25)
SINGER Albert, SS-Hstuf., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (SS-Nr.: 110 955), versetzt 11.5.44 z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10
SIP(P)L Alois, SS-Angh., (*2.5.20)
SIPOS Johann, SS-Schtz., Nachsch.Kp., zuvor 4. Kraftf.Kp. (*27.11.25)
SISKA Karl, SS-Schtz./FB (*22.1.23)
SISTIG Wilhelm, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*3.3.25)
SITTEL, SS-Strm. u. Pz.Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SKATULLA Karl, SS-Strm., Div.Begl.Kp.
SKATULLA Otto, SS-Flak-Abt. 10 (*25.12.16), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg.
SKERAT Gerhard, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*7.2.25)
SKERIANZ Alois, SS-Oschz., Nachsch.Kp., ab 20.4.44 z. Fahrkol. "Kirschstein" (*8.7.23)
SKRIWANEK Johann, SS-Schtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10, Ladeschtz. Pz. 502 (*12.5.25 Tschechen), VwA. 19.7.44, Pz.Kpf.Abz.S. 22.7.44,
-------------------- EM -3282- SS-N.E.R.
SKRZYS Gerhard, SS-Schtz.
SKUPIN Franz, (*13.9.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
SLAR Harm, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*25.10.25)
SLIPEK Johann, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*26.7.24)
SMEKAL Gerhard, SS-Strm., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*3.8.25?)
SMETS Paul, SS-Pz.Oschtz., Pz.Fahrer 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*31.1.25 Wuppertal), Pz.Kpf.Abz.Silber 17.7.44
SMOLA Franz, SS-Strm., 8./SS-Pz.Gren.Rt. 22 (*10.4.25 Neukettenhof • †21.4.44 Nowostawce)
SMOLARCZYK Arnold, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*??.8.25)
SÖCHTIG Horst, SS-Strm., Nachr.Staffel, St.Kp. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*10.2.25)
SÖDER Reinhardt, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10
SÖHRENS Ernst, SS-Stubaf., Div.Stab (SS-Nr.: 61 709), ab 12.4.44 z. SS-FHA Führerreserve
SÖSER, SS-Oscha., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 22, ab 6.7.44 vorl. Fhr. 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
SOHN Edmund, SS-Schtz.
SOIKA Hubert, SS-Strm. u. S.D.G., 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 3/4 z. 12. Kp. (*29.5.25 • †10.7.44 d. Volltreffer)
SOJKA Michael, SS-Strm., Div.Begl.Kp.
SOMMER Andreas, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*24.1.25)
SOMMER Ernst, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.8.25 Schneeberg), Pz.Kpf.Abz.Silber 17.7.44
SOMMER Hans, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*27.8.24)
SOMMER Johann, SS-Gren., 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*21.4.25)
SOMMER Karl, SS-Rttf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*5.4.08)
SONNEBURG Kurt, SS-Ogren. (*28.3.25)
SONNENSTUHL Hans, SS-Stubaf. u. Fhr. SS-Pz.Art.Rgt. 10
SONNTAG Werner, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*13.8.25)
SORDEN Diethard, SS-Oscha.
SORGE Martin, SS-Ostuf., (SS-Nr. 397 215)
SOULE August, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.4.14)
SOWEIN Werner, SS-Uscha., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, sp. 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-San.E.Btl. (*30.6.21)
SPAEKER Viktor, SS-Schtz., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Lkw-Fahrer zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*9.7.25)
SPAGÖ, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
SPAMER Hans, SS-Strm., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.4.23)
SPANG Erich, SS-Uscha., Gesch.Fhr. 6. und 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*9.7.11)
SPANGENBERG Erich, SS-Ustuf., Fhr. II. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Pz. mit Nr. 524
SPANIOL Alfons, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*21.5.24)
SPATH Günther, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*2.9.25)
SPAUDE Alfons, SS-Ustuf., SS-Flak.Abt. 10 (SS-Nr.: 391 577), kam 10.3.44 v. SS-Flak-A.u.E.Rgt.
SPAZIER Franz, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*5.11.25)
SPECHT Robert, SS-Oscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.) "Weiße Pfeifenschnur"
SPECK Helmut, SS-Hstuf., 2./SS-Pz.Nachr.Abt. 10 (SS-Nr.: 367 356)
SPEER, SS-Ustuf. (WuG), SS-Flak-Abt. 10
SPEER Hermann, SS-Hscha./RFA, 2./Kradschtz.Btl. 10 (*20.9.15)
SPEIDEL Rolf, SS-Ustuf., SS-Art.Rgt. 10 (*8.8.22 • vermisst 3/45 Spremberg))
SPENN Gerhard, SS-Ustuf., SS-Flak-Abt. 10 (*18.2.21 Wittenberge • †28.10.44 Doesburg/Niederlande)
(...)
Winken
Uwe
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
UHF51
Ist hier zuhause


Anmeldedatum: 10.05.2007
Beiträge: 1677
Wohnort: Berlin

BeitragBeitrags-Nr.: 208641 | Verfasst am: 20.06.2017 - 11:49    Titel: Antworten mit Zitat

KOPIEREN VERBOTEN!
*******************

SPIERING Wilhelm, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*28.3.25 • †14.4.45)
SPIEßBERGER Wilhelm, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
SPINGER, SS-Ogren., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
SPINNER Andreas, SS-Schtz., Pz.Fahrer, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*15.9.21 Mühlhausen), EM -1160- SS-Pz.E.Abt.
SPIRITINI Massimo, SS-Ustuf., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 15.1.44 z. SS-Inst.Abt. 10 (*27.8.11)
SPITZNER Heinz, SS-Gren./FB, SS-Div.Nachsch.Tr. 10 (*2.7.25)
SPLINTER Rudi, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*24.11.25)
SPOS Johann, SS-Schtz., Nachsch.Kp., zuvor 4. Kraftf.Kp. (*27.11.25)
SPRANG (Spreng?) Kunz, SS-Uscha., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
SPRENGARD Anton, SS-Ostuf., 5. Kraftf.Kp., ab 15.7.44 z. SS-Ausb.Btl. 10 "Heidelager" (*9.4.09 / SS-Nr. 458 007 V)
SPRENGER Karl-Heinz, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*25.6.25)
SPRINGER Alois, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 III./1, kam 8.2.43 v. E./SS-"DF" (*11.2.25)
SPRINGER Martin, SS-Rttf., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*15.10.20)
SPRINGHARDT Karl, SS-Gren., 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*19.5.25 Felleringen)
SPRÖSSIG Gerhard, SS-Uscha./FB, SS-Pz.Stu.G.Abt., sp. 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*7.3.19)
SPULLER Franz, SS-Oschtz., SS-Feld-Ers.Btl. 10, ab 20.7.44 z. SS-Kraftf.A.u.E.Abt., Weimar-Buchenwald (*2.10.25)
SROWIK, SS-Strm., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10
STAAS Albrecht, SS-Ostuf., Fhr. 6./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*1.4.20)
STADEL Karl, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. "DF" (*14.7.25)
STADEMANN Wilhelm, SS-Strm., 5./SS-Pz.Rgt. 10, Fahrer Pz. 502 (*8.10.25 Jahrstedt), EM -22- SS-Pz Ers.Regt.
STADLER Siegfried, SS-Ustuf., Verw.Fhr. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, kam 17.2.43 v. Wi.Btl. 10. Div. (*26.6.21)
STÄRK Ernst, SS-Ustuf. d.R., SS-Inst.Abt. 10 (SS-Nr.: 282 537), kam 3.6.44 v. KTL d. SS
STAHL Fritz, SS-Ostuf. (9.11.43), 10. SS-Pz.Div. (SS-Nr. 225 540)
STAHL Georg, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 z. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 1 (*24.7.25)
STAHLBERG Georg, SS-Oscha./FB, I./SS-Pz.Rgt. 10 (*19.5.12 • †2.2.45)
STAHLKE Wilhelm, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*7.1.12)
STALLHERM Erwin, (*29.1.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
STAMMINGER Georg, SS-Uscha., Fhr. I. Zug, 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
STAMPE Martin, SS-Rttf., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam, 8.2.43 v. d. Kdtr. KL Auschwitz (*23.2.21)
STANGE Erhard, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10, ab 5/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt. (*19.9.25)
STANGL Friedrich, SS-Strm. u. Lkw-Fahrer 2, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*18.7.25)
STARK, SS-Gren., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
STARK Alfred, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, an 5.3.43 z. III./1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*1.8.25)
STARK Erich/Erwin?, SS-Ustuf., Fhr. I. Zug, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.8.22 Stuttgart), EM -1510- 3./SS-T.N.E.Abt.
STARKE Willi, SS-Schtz., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
STARRAT Walter, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*28.5.25)
STAUBES Max, SS-Oscha. (ab 1.1.44), II./SS-Pz.Rgt. 10
STAUDT Karl, SS-Strm./Oberfunker, Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*17.11.25)
STECHER Fritz, SS-Rttf./Uscha., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. d. SS-Kraftf.Ers.Abt. (*6.6.12)
STECKER Karl, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*13.11.25)
STEDING Horst, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*18.5.25)
STEENBOCK, SS-Strm., Pi. u. Zgkw-Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STEFAN Erich, SS-Ustuf. d.R., SS-San.Abt. 10 (*13.11.12)
STEFFEN Franz, SS-Ustuf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zur Ers.Abt. SS-Verw.Dienste (*30.10.09)
STEFFEN Walter, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Abt. 10 (*16.9.25)
STEFFENS Dietrich, SS-Strm., 2./SS-Nachr.Abt. 10
STEFFER Bruno, SS-Schtz. u. FB, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.9.25 Köln), EM -1061- SS-Pz.Ers.Abt.
STEGELMANN Reinhard, SS-Ostuf. d.R., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (SS-Nr.: 312 674), versetzt 18.5.44 z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10
STEGELMEIER Karl-Heinz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, sp. III./1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*16.5.25)
STEGEMANN Heinrich, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.5.25 Köln), EM Blg. A -1169- SS-Pz.E.Abt.
STEGLICH Horst, SS-Mann, 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*20.8.25)
STEGMÜLLER Hans, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*2.10.20)
STEGMÜLLER Paul, SS-Strm., 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*28.12.25)
STEHLE Hermann, SS-Schtz.
STEICHELE Georg, SS-Oscha., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. d. Kdtr. KL Dachau (*29.7.18)
STEIN, SS-Rttf., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 6./SS-Pz.Rgt. 10
v. STEIN Hans-Georg, SS-Hstuf., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.12.11 Berlin-Lichterfelde / SS-Nr. 54 362), ab 23.3.44 z. SS-FHA , Abt. IIa,
-------------------- EM -44- III./L.A.H. SS Verfügungstruppe
vom STEIN Wilhelm, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*2.10.25)
STEINBACH Karl, SS-Mann, 5. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*4.2.25)
STEINBRECHER, SS-Gren., Fu. u. Kraftf. Nachr.Staffel II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
STEINEN Johann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*26.6.25 • †13.9.44)
STEINER Jakob, SS-Strm. u. S.D.G., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 5/44 zur 10. Kp. (*30.1.25)
STEINER Josef., SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*21.3.25)
STEINER Oswald, SS-Gren., 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*29.7.25)
STEINERT, SS-Hscha., SS-Pz.Aufkl.Abt. 10
STEINFELDT Johannes, SS-Gren., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 11.2.44 z. SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*7.10.25)
STEINKOGLER, SS-Uscha., Stab SS-Stu.G.Abt. 10
STEINMELS Josef, SS-Schtz., 4. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*2.11.25)
STEINWENDER Friedrich/Fritz, SS-Strm./FB, SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10,ab 5/44 zur SS-F.S. der Verw.Dienste -------------------- Arolsen-Waldeck (*4.10.24)
STEIVERS Karl, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*10.12.25)
STELLBERG Karl-Heinz, SS-Strm., Stab SS-Pz.Rgt. 10
STELLING Friedrich, SS-Gren.
STELZER Georg, SS-Uscha., Stab II./SS-Pz.Rgt. 10 u. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*10.5.21 Litzmannstadt), Pz.Kpf.Abz.S. am 16.4.44,
-------------------- EM , Blg. B -390- 3.K.(E) SS/D
STELZER Hermann, SS-Ostuf., Nachr.Offz. SS-Nachr.Abt. 10 (*09.1.19 • †6.2.45)
STEMMERMANN Bernhard, SS-Angeh. (*7.3.06?)
STEMPOR Ernst, SS-Strm., (10/43) Lkw-Fahrer, Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
STENDER Werner, SS-Strm., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zum SS-Pz.Gren.A.u.E.Rgt. (*13.9.24)
STENGER Adam, SS-Schtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Funker zum Flammzug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STENGL Josef, SS-Oscha, 1. Kraftf.Kp., zuvor 7. Kraftf.Kp. (*20.7.1899)
STENZEL Robert, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*7.6.24)
STEPHAN Kurt, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 III./1, kam 8.2.43 v. E./SS-"D.F." (*5.6.25)
STERLING Eduard, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*13.11.24)
STERNENFELS Helmut, SS-Ostuf. d.R., SS-Pz.Jg.Abt. 10 (SS-Nr.: 111 636), ab 24.7.43 z. Sturm-Brig. "RFSS"
STEUDLE Willi, SS-Strm., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.3.25 Pforzheim), Pz.Kpf.Abz.S. ab 17.4.44, EK II am 18.4.44
STEUP Rudi, SS-O.Pionier, 3./SS-Pi.Btl. 10
STEVENS Hermann, SS-Gren., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
STEWIG Helmut, SS-Uscha., 5./SS-Pz.Rgt. 10, Funker Pz. 525 (*21.3.14 Senftenberg), Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44, VwA. 19.7.44
STIEBER Emil, SS-Uscha. u. Pz.Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 8/44 zum SS-Pz.A.u.E.Rgt. Riga-Strand (*14.5.23)
STIEF Friedrich, SS-Hscha. 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*31.10.09 Recklinghausen), VwA. 27.7.44
STIEGER, SS-Strm., San.Trupp St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STIER Josef, SS-Schtz., SS-Pz.Gren.Rgt. 2 (*26.3.25)
STILL, SS-Strm. u. Lkw-Fahrer 2, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STILLER Leonhard, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*20.4.25)
STILLER Wilhelm, SS-Strm., III. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Fahrer Pz. 535 (*20.5.25 Waldsassen), EM -147- 7.SS Ausb.Regt. Prag
STIMMER Karl, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*11.1.25)
STINGL Maximilian, SS-Rttf., 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, zuvor St.Kp. I./1, kam 8.2.43 v. SS-San.Ers.Btl. (*4.10.20)
STIX Otto, SS-Ustuf., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (†22.4.45)
STOBOY Alfred, SS-Schtz., 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Muni-Schtz. zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*20.1.25)
STOCK Willi, SS-Ostuf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 Fhr. 8./SS-Pz.Rgt. 10, SS-F.E.B. 10 (*12.7.18 / SS-Nr. 367 654),
-------------------- am 13.5.44 z. SS-Stu.G.A.u.E.Abt.
STOCKER Johann, SS-Nachr.Abt. 10 (*11.1.13)
STOCKHAMMER Ludwig, SS-Oschtz., 7. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*19.8.25)
STODOLLIK Gustav, SS-Strm., SS-Pz.Nachr.Abt. 10 (*26.2.25 • †23.8.44)
STÖBER, SS-Schtz., Pkw-Fahrer i. Erk.- u. Pi.Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STÖCKER Rudolf, SS-Strm., Fahrer Pkw. Gep.Tr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.2.25 Gablonz), EM -08840- Rekr.Dep.W.SS Debica
STÖHNER Kurt, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*12.6.25)
STOELBEN, SS-Strm., Verpfl.Troß II./SS-Pz.Rgt. 10
STÖßEL Karl, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
STÖTZER Werner, SS-Gren., Dinatru. 10 (*21.12.25)
STOLDT Walter, SS-Strm./FB, Richtschtz. 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.5.07 Kiel)
STOLL Otto, SS-Schtz./FB, Ladekanonier 5./SS-Pz.Rgt. 10, kam 5/44 v. SS-Stu.G.Ers.Abt. (*29.1.25 Obernbreit • †10.7.44),
-------------------- EM -176- SS-Stu.Gesch.A.u.E.Abt.
STOLL Rudolf, ?, SS-Pz.Rgt. 10
STOLLBERG Karl-Heinz, SS-Strm., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*5.12.26)
STOLLEY Hans-Joachim, SS-Stubaf u. Ia 10. SS-Pz.Div., DKiG
STOLTMANN, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 6./SS-Pz.Rgt. 10
STOPPEL, SS-Strm., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
STORCH Ernst, SS-Rttf., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.9.24 Wien), Pz.Kpf.Abz.S. 19.7.44, EK II 20.7.44, DKiG
STORK Josef, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 z. III./1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*20.10.25)
STRACHE Franz, SS-Uscha., SS-Art.Rgt. 10 (*10.9.25 • †29.6.44), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg.
STRACKE Josef, SS-Gren.,
STRAKA Stefan, SS-Rttf., Div.Begl.Kp., Fahrer m.Solokrad DKW, SS-14 75 55
STRANGEMANN Hermann, SS-Kan., Div.Begl.Kp. (*10.6.25)
STRASSER Ernst, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*17.9.20 Hallein), EK II 20.7.44, EM -969- 2./Pz.Jg.E.Abt.
STRAUB Johann, SS-Strm., III. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Ladeschtz. Pz. 531 (*6.3.21 Klieth/Rumänien), Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44
STRAUß Alois, SS-Uscha.
STRAUß Karl, SS-Hscha.
STREIT Georg, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*15.5.25)
STREIT Richard, ?, SS-Div.Nachr.Tr. 10
STREUBEL, SS-Ustuf., SS-Pz.Art.Rgt. 10
STRITZ, SS-Strm., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
STRITZEL Erwin, SS-Uscha., 5. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*27.5.12)
STROBEL, SS-Gren., SS-Pz.Gren.Rgt. 22
STROBL Franz, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*17.2.25)
STRÖMER Johann, SS-Oschtz./FB, I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zum SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*29.10.24)
STRÖT(T)GEN Friedrich, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*6.4.25 • †17.7.44)
STROTKAMP Heinrich, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*18.12.25 Westkirchen), Pz.Kpf.Abz.S. 17.4.44
STRUBE , SS-Strm., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STRUBE Kurt, SS-Hstuf. (9.11.43), Wi.Btl. 10 (SS-Nr. 13 771)
STRUBINSKI Franz, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*1.3.24)
STRUCKMANN Heinrich, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 z. III./1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*22.4.25)
STUBENBÖCK Franz, SS-Ostuf d.R., Div.Stab (SS-Nr.: 257 457), ab 13.8.43 z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 9
STUBER Karl, SS-Gren., m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10
STUCH Gottfried, SS-Rttf., 7./Pz.Rgt. 10 (*1.9.23 Obermendig), Pz.Stu.Abz.Silber am 16.4.44
STÜBER Kurt, SS-Schtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Richtschtz. zur St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
STÜCKL Friedrich, SS-Ustuf., (*19.12.08 München • †3.5.45 Berlin)
STÜHLMACHER Gerhard, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"D.F." (*16.10.25)
STÜMPFLEN Ernst, SS-Rttf., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*4.11.12)
STUMPF Hermann, SS-Pz.Nachr.Abt. 10 (*12.8.24)
STURZ Alois?, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*15.5.25 • †18.8.44)
SUCHARDT Theo, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. 10 (*12.11.21)
SUCKER Martin, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*9.6.24)
SÜSS Franz, SS-Uscha, SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*18.2.19)
SÜß Johann, SS-Schtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Funker zum Flammzug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
SÜß Max, SS-Uscha., Stab SS-Pz.Gren.Div. 10, kam v. der 4./E.SS-T.Inf.Ers.Btl. III
SÜTTINGER Horst, SS-Strm., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 3.3.43 z. SS-Pz.Jg.Ers.Abt. (*12.6.07)
SUMMAN Karl-Heinz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*10.5.25 • [†4.7.44?]) Tod vermutet!
SUNDERMANN Hermann, SS-Schtz. u. Kw.-Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, Stab SS-Pz.Rgt. 10 kam 7.2.44 vom
-------------------- SS-Flak-Ausb.Rgt. (* (*12.12.25)
SUNKE August, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.12.09)
SURES Herbert, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*20.1.25)
SUREY Erwin, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Ers.Btl. (*3.5.25)
SUSITTI Hans, SS-Schtz., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*20.10.08)
SWETLIK Albert, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*27.12.08)
SYDOW Johannes/Hans, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*30.12.20 Berlin), VwA.Schw. am 20.4.44,
-------------------- EM -1412- SS-V.T. 2./R.E. SS"D"
SYREN Paul, SS-Gren., Nachr.Staffel, St.Kp. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*4.11.25)
SZARVAS Eugen, SS-Schtz., Pz.Fahrer 6./SS-Pz.Rgt. 10
SZYMANSKI Clemens, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 vers. z. Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*28.9.25)
(...)
Winken
Uwe
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
UHF51
Ist hier zuhause


Anmeldedatum: 10.05.2007
Beiträge: 1677
Wohnort: Berlin

BeitragBeitrags-Nr.: 208642 | Verfasst am: 20.06.2017 - 11:52    Titel: Antworten mit Zitat

KOPIEREN VERBOTEN!
*******************

TABILLION Hans, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*12.10.25)
TAFERNER Max, SS-Uscha., II. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Fhr. Pz. 512 (*9.5.22 Leoben), EM -304- 6./SS-D
TAKO Werner, SS-Oschtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Pz.Kdt. zur 6./SS-Pz.Rgt. 10
TALHAMMER Franz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*25.5.25),
TANNER Fritz, SS-Oscha., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 1.3.43 v. E./SS-"DF" (*1.10.1900) KVK II m.Schw. 1.9.43
TANZER Karl, SS-Rttf., St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*28.3.03)
TATTERMUSCH Franz, SS-Schtz./FB (TFK), Richtschtz. 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.5.25 Kaunowa)
TAUBER Erik, SS-Uscha., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Ausb.Rgt. Prag (*19.11.16)
TAUTSCHER Vinzenz, SS-Oschtz., Nachsch.Kp., ab 20.5.44 z. Fahrkol. "Kirschstein" (*14.1.24)
TECHOW Walter, SS-Ustuf., Ord.Offz. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 20.5.43 v. d. SS-Na.Abt.
TEICHMANN Karl, SS-Strm., (*11.6.25 • †1.8.44)
TEICHMANN Rudolf, SS-Strm./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*9.7.06)
TEMPICH, SS-Hscha., SS-Pz.Aufkl.Abt. 10
TEMPLIN, SS-Strm., I-Trupp Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
TENNHARDT Johannes, Sta.O.J. d.R., SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr.: 286 316), kam v. SS-Art.A.u.E.Rgt.
TERHAG Heinrich, SS-Schtz., Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*26.5.05)
TERSCHÜREN[ter Schüren?] Otto, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*21.8.25)
TESCHOW Walter, SS-Ostuf., Nachr.Offz. SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*8.4.17 Berlin • †25.11.44 Linnich)
TESKA, SS-Gren., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
TESKE, SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
TESKE, Strm., Fu.Trupp. d. Nachr.Staffel, II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
TEßMER Paul, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. "DF" (*11.4.25)
TETSCH Ernst, SS-Stubaf., Kdr. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*28.10.16), RK
TEUSCHEL Wilhelm, SS-Uscha., Funkmstr., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 Gep.Tr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*23.9.19 Buckowitz/Sudeten)
-------------------- EM -186- SS-V.T. 4/SS"D"
TEUSCHER Kurt, SS-Ustuf., II./SS-Pz.Art.Rgt. 10 (vermisst 22.4.45 Spremberg)
THALACKER Herbert, SS-Strm., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*19.4.23)
THALHÄUSER Ernst, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*21.10.25)
THALHAMMER Albert, SS-Strm., 5./SS-Pz.Rgt. 10, ab 19.6.43 z. Lehrg. SS-Kr.-Fahrschule Krakau (*1.10.05 Massing),
-------------------- EM -70- SS-Pz.Regt. 10
THAMM Rudolf, SS-Uscha., Stab SS-Pz.Rgt. 10, ab 4/44 als HGV. zur 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt.
-------------------- (*15.05.02)
THEILIG Helmut, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*19.4.25 Gräfenbrück), VwA.Schwarz am 20.4.44
THEIS(S)ING Hubert, SS-Strm. u. Lkw-Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.10.25)
THELLMANN Ludwig, SS-Uscha., Pz.Fhr., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*19.5.21 Hermannstadt/Rum. • †10.7.44), Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44,
-------------------- EM -167- 2./SS-Pi.E.Btl.
THEOBALD, SS-Strm. u. Pz.Wart, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
THEOBALD Ambrosius, SS-Strm., St.Kp. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*6.2.25)
THEUT Heinz, SS-Ogren., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 2.4.44 - 5.5.44 im SS-Laz. Auxerre
THIEL Ernst, SS-Ustuf., SS-Pz.Rgt. 10 (3.4.24 Breslau • †6.3.45 Stettin, Res.Laz. VI)
THIEL Günter, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 wg. Verw. u. mehr als 8 Wo. Laz. z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*18.11.25)
THIEL Kurt, SS-Ustuf., 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (†30.6.44)
THIEL Oskar, SS-Uscha., 5. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*8.5.21)
THIELE Gerhard, SS-Oschtz., Pz.Fahrer, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*22.9.25 Sömnitz • †10.4.44), EM -08838- Rekr.Dep.d.W.SS Debica
-------------------- EM -08838- Rekr.Dep.d.W-SS Debica
THIEßEN Heinrich, Ogefr., (*29.4.13)
THIMM, SS-Uscha. u. Gesch.Fhr. Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
THOLE Anton, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*7.2.25)
THOMA, SS-Schtz. u. Fu. i. kl.Fu-Trupp, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
THOMAS Alfred, SS-Hscha., 3./SS-Pz.Aufkl.Abt. 10, DKiG
THOMAS Dieter, SS-Rttf., (*20.12.20)
THOMAS Erwin, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
THOMAS Heinz, SS-Strm., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*15.5.25)
THOMAS Karl, SS-Ogren., Kdr. Div.Nachschub/10. SS-Pz.Div. "F", ab 5/44 St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*14.1.25)
THOMANN Hermann, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*21.7.25)
THOMSEN Heinrich, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, 12/43 z.Zt. fahnenflüchtig, ab 3/44 kdrt. für 3 Mon. zum Strafvollstr.Zug bei -------------------- SS-Pi.Btl. 10 (*26.9.25)
THORS Hermann, SS-Uscha., 4. Kraftf.Kp., KVK II. m. Schw.
THÜLIG, SS-Strm., Pkw-Fahrer i. Gef.Troß I, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
THÜR Franz, SS-Schtz., Funker, 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*28.3.26)
THURMBICHLER Georg, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10
THUROW Fritz, SS-Ustuf., 1./SS-Pz.Rgt. 10, kam v. SS-Pz.Rgt. 12 "HJ", ab 2.3.44 z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*30.4.21)
THYSSEN Karl, SS-Ogren., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*16.10.25)
TIBINKOWSKI Roman, II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7.2.44 Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*12.6.23)
TIDZE (Titze/Tietze?), SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
TIEDEMANN Werner, SS-Strm./FB, I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2.2.44 z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*20.9.10)
TIEDTKE Adolf, SS-Rttf., (10/43) Lkw-Fahrer, Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
TIEF, SS-Gren., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
TIEFHOLZ Kurt, SS-Ustuf., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*2.5.23 • †30.11.44 Lindern)
TIETZEL Rudolf, SS-Nachr.Abt. 10 (*11.3.25), ab 6/44 z. 18. FB-Lg.
TILCH Heinz, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*9.12.24)
TILSNER Willy, SS-Strm., 8./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*2.9.25)
TIMM Karl-Heinz, SS-Rttf., Stab/Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10 (*2.10.24)
TIMMEL Hermann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*1.4.25)
TIMMERMANN Erich, SS-Rttf., 1. Kraftf.Kp. (*1.11.12)
TIMPE Ernst, SS-Strm., Stab SS-Pz.Rgt. 10, 5./SS-Pz.Rgt. 10, Richtschtz. i. Pz. 501 (*29.1.4 Lengede), EM -1819- SS-Pz E.Abt.
TIMPTER Alfred, SS-Uscha., II./SS-Pz.Rgt. 10
TISSLER Leo, SS-Rttf., (10/43) Lkw-Fahrer, Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
TIETZ, SS-Strm., Fu.Tr. II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
TITZE Kurt, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*28.1.25)
TIX Georg, SS-Ostuf., SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr.: 391 881), kam v. KTL d. W-SS, Pruva
TKATSCHINSKI Sigismund, SS-Schtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*14.2.21 Trembowla/Krs. Tarnopol, G.G.), VwA. 16.4.44,
-------------------- Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44, EM Blg. 0 -1177- SS-Pz.Ers.Abt.
TKOTZ Rudolf, SS-Gren./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*28.4.24)
TLOLKO Robert, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 zum Pz.Flak-Zg. Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*27.3.??)
TOBOCK Egon, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*24.9.25 Oberhausen), EK II am 18.4.44
TÖDT Ernst, SS-Schtz., B-Abt. d.Waffen-SS, ab 31.5.44 z. Nachschub-Kp. (*11.6.23)
TOENDERS Martin, SS-Schtz., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*6.8.25)
TOEDTMANN Reinhard, SS-Flak-Abt. 10 (*10.3.26), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg.
TÖNNISSEN Josef, SS-Schtz., Arb.Abt. d. Waffen-SS, ab 20.5.44 z. Stab/Kdr. SS-Nachsch.Tr. 10 (*1.8.12)
TÖPFER Max, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*22.4.24)
TOGNINO Eduard, SS-Schtz., 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zum SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*12.11.25)
TOHERMES Werner, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*12.7.25)
TOLGES Walter, SS-Schtz., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.11.25)
TOMETTEN Rudolf, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*24.1.25)
TOPOROWITZ Johannes, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*10.6.25)
TORLIENE Heinrich, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*25.4.25)
TORNATZKY Julius, SS-Ogren., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, kam 5.6.44 v. SS-F.E.B. 10 (*10.4.10)
TOSTMANN Helmut, SS-Ustuf., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (†12.3.45 Stettin)
TOWITSCHKE Herbert, SS-Rttf.
TOTTEWITZ Werner, SS-Schtz., 5. Kraftf.Kp., sp. 4. Kraftf.Kp. (*1.9.25)
TRÄDER Helmut, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*4.11.25)
TRAUBROD (Treubrod?) Bruno, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.6.25)
TRAUMPNAU, SS-Strm., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
TRAUPEL Gernot, SS-Ustuf., II./SS-Pz.Rgt. 10, kam 20.6.44 vom SS-Pz.A.u.E.Rgt. (SS-Nr. 476 280)
TRAUSE Herbert, SS-Strm., San.Trupp St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*31.12.24 Vor der Heid), EK II am 20.7.44
TRAPP Hermann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*27.7.25)
TRAPP Walter, SS-Strm., m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10
TRATSCH, SS-Strm., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
TRAUB, SS-Rttf., Gep.Troß, II./SS-Pz.Rgt. 10
TRAUPEL Gernot, SS-Ustuf., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*1.4.23 Essen), VwA.Silber 29.7.44
TRAUSE Herbert, SS-Strm., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*31.12.24 vor der Heid), EK II
TRAUTMANN Willi, SS-Ustuf., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*6.1.20 • †6.7.44)
TREFFLER Anton, SS-Schtz., SS-Div.Nachr.Tr. 10
TRENNHAUS Wolfgang, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*26.6.25)
TREPPE Gustav, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*18.10.25)
TRETTER Heinrich, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*18.11.25)
v. TREUENFELD Karl FISCHER, SS-Gruf. u. Gen.Lt. d. Waffen-SS, Div.Kdr.
TRILKEN Kaspar, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.1.25)
TRISTEL Franz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*19.11.25)
TROITSCH Dieter, SS-Fu., SS-Div.Nachr.Tr. 10
TROLL Max, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*15.1.25)
TROTT Walter, SS-Rttf., 4. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*2.6.23)
TRTANY Heinz, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*28.2.25)
TRÜBINGER, SS-Stubaf., SS-Pi.Btl. 10
TRÜMPELMANN Walter, SS-Strm., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*24.12.25 Dingelstädt) [7.8.25 ?], -------------------- VwA. am 18.4.44
TRUHEL, SS-Hstuf. u. Rgt.Arzt SS-Pz.Rgt. 10
TRUMM Johann, SS-Rttf. u. Kw-Fahrer i. San.Trupp, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*6.6.20)
TRUNKEL Walter, SS-Schtz., W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*12.2.25)
TSCHÖPEL, SS-Strm., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
TSCHRESCHNIG, SS-Ogren., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
TUCHEL Heinrich, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 SS-Flak-Abt. 10 (*3.3.09)
TÜRK Walter, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*23.5.24)
TÜSSING Christian, SS-Gren., m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10

UDERSBACH Arthur, SS-Schtz., 6. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*14.3.25)
UEBE Paul, SS-FB, SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 (*8.1.27)
UEBELSACKER Paul, SS-FB, SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 (*27.12.27)
UEBERALL Fritz, (*13.5.24), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
UEBERSCHÄR Heinz, SS-Uscha., m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10
UHL Heinz, SS-Uscha., 3. Kraftf.Kp., sp. 5. Kraftf.Kp. (*23.9.23)
UHLIG Christoph, SS-Gren./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*26.2.09)
UHLIG Heinz, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 als Kraftf. zur SS-Nachr.Abt. 10 (*19.8.25)
ULBRICH Walter, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*22.5.25)
ULLRICH Edgar, SS-Schtz., Pz.Fahrer 8./SS-Pz.Rgt. 10
ULLRICH Manfred, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*25.2.25)
ULM Erwin, SS-Schtz., Richtschtz. 7./SS-Pz.Rgt. 10
ULRICH, SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ULRICH Johann, SS-Schtz., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab10.4.44 St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*12.9.15), 36-1942 in Rumänischer Armee
ULRICH Otto, SS-Strm., Lkw-Fahrer, San.Trupp, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ULRICH Walter, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*29.5.23), verw. 12.6.44 Medwedowce, Gr.Spl. li. O-Arm
UMECKER Jakob, SS-Strm. u. Lkw-Fahrer 2, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*15.9.20), diente 38-40 in Französischer Armee
UMLAUF Gerhard, SS-Ogren., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*18.1.25)
UNGER, SS-Strm., Stab SS-Pz.Rgt. 10
UNGERER Jakob, SS-Gren., 2./SS-F.E.B. 10, ab 21.6.44 z. 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
UNGLAUBEN Fritz, SS-Ustuf. d.R., SS-Pz.Aufkl.Abt. 10 (SS-Nr.: 131 007), ab 29.2.44 z. Pionier-Schule
UNSÖLD Hugo, SS-Schtz., I./SS-Kradschtz.Btl. 10
UNTERBERG Friedrich/Fritz, SS-Pz.Schtz./FB (TFK), Pz.Wart 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*8.2.11 Oberhausen)
UNTERREINER Ferdinand, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 1/44 z. SS-F.E.B. 10 (*29.1.17)
URBAN Edgar, SS-Schtz., SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 (*18.9.13)
URBANSKI Werner, SS-Strm., 8./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*10.5.25)
URBANTKE Willi, Strm./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*29.1.08)
UTERMÖHLEN, SS-Strm., 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
UTSCH Rudolf, SS-Uscha., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*14.6.21 Niederfischbach), VwA.schw. u. Pz.Kpf.Abz.S. 17.4.44, EK II am 18.4.44

VACH Rolf, SS-Schtz., 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 als Pz.Wart zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*10.12.25)
VALES Rudolf, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7.2.44 Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*8.12.25)
VALTI Helmut, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 1.2.-10.5.44 zum 5. Pz.Fu.Wart-Lg. Nachr.Sch. d. W.-SS Metz (*12.6.25)
VAIDIC Martin, SS-O.Kan. u. FB (*28.8.24)
VANGEROW, SS-Ustuf., Stab SS-Pz.Rgt. 10
VANGEROW, Walter, SS-Uscha./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*24.10.12) ↑ wahrscheinlich
VANSELOW Herbert, SS-Hstuf., Chef 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 22, ab 20.5.44 z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10
--------------------- (verm. 9.7.44 / (SS-Nr. 91 394)
VAUPEL Wilhelm, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*18.3.25)
VAVRA Karl, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*1.6.24)
VEIT Alfred, SS-Ustuf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur II./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.4.11)
VEIT Erwin, SS-Ogren., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*13.1.24)
VEIT Herbert, SS-Uscha., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*28.3.08)
VERKEEN Wilhelm, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*9.11.08)
VERSEMANN Rüdiger, (*9.10.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
VESPER, SS-Strm., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10
VESTERLING Heinz, SS-Uscha./FB, I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 8.1.44 zum SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 Brünn
VETTER Friedrich, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*22.1.22)
VIERECK Friedrich, Hscha., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-I.G.-Ers.Btl. (*14.4.15)
VIETZ Hans-Albert, (*29.1.20), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
VIEWEG, SS-Oscha., SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10
VILLVOCK Rudi, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7.2.44 Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*8.12.24)
VIRNICH Peter, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*21.11.25 Meckheim), EK II 15.7.44
VOCKE Bernhard, SS-Gren., Nachr.Staffel, St.Kp. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*13.11.25)
VÖGE Christian, SS-Oschtz., II. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Richtschtz. Pz. 532 (*26.11.25 Mahndorf), EM -2019- SS-Pz.E.Abt.
VÖLK Viktor, SS-Oscha., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*8.2.19)
VÖLKER Gottlieb, SS-Schtz., SS-Div.Nachr.Tr. 10
VÖLL, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 5./SS-Pz.Rgt. 10
VOGEL, SS-Schtz., 5./Pz.Rgt. 10, Funker im Pz. 502 (7/44)
VOGEL, SS-Uscha., Schreiber u. Pkw-Fahrer i. Gef.Troß I, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
VOGEL Julius, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22
VOGEL Ernst, SS-Ostuf., Adj., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, kam v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. 18 (SS-Nr. 330 244 / • †12.8.44)
VOGEL Karl, SS-Schtz./FB (TFK), II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zur Ers.Kp. f. techn. Dienstgrade KTL-Wien (*1.3.09)
VOGEL Rudolf, SS-Schtz., Ladeschtz. III. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.11.25 Zulb/Krs. Znaim), EM -11052- SS-N.E.R.
VOGEL Walter, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*20.1.25)
VOGEL Walter, SS-Schtz., SS-Div.Nachr.Tr. 10
VOGELBACHER Nikolaus, SS-Strm., 19./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*8.11.25), EM -2418- 3./SS-Pi.E.Btl.2
VOGELER Günther, SS-Gren., III./SS-Pz.Grern.Rgt. 21, ab 30.6.44 z. SS-Wi.Verw.HA (*4.1.02)
VOGELSANG Franz, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*26.10.25)
VOGL Friedrich, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*26.3.24 • †20.4.45)
VOGL Roland, SS-Ostuf., Adj. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 16.2.43 v. 7./SS-Geb.Div. Nord, 9.11.43 als Kp.Fhr. SS-Pz.Gren.Rgt. 22,
-------------------- Chef 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*22.11.08 Brunnersdorf-Kaaden • †20.9.44 Arnheim)
VOGLER Gustav, SS-Uscha.
VOGT Eugen, SS-Gren., Stab II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*20.3.25 Pirmasens)
VOGT Heinrich, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*19.11.25)
VOIGTMANN Johannes, SS-Ogren., SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*9.5.25)
VOIT Alfred, SS-Ustuf. d.R., Zugfhr. 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2.3.44 z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*13.4.11 / SS-Nr. 406 292)
VOLK Josef, SS-Gren., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
VOLK Viktor, SS-SS-Oscha., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*8.2.19)
VOLKMANN Walter, SS-Ustuf. (IVa), III./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (†28.3.44 Vaires-sur-Marne)
VOLLAND Karl, SS-Schtz., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*8.12.26)
VOLLSTEDT Günter, SS-FB, SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 (*20.10.25)
VOLMER Werner, 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*27.8.25), EM -95- III./SS-Pz.Gren.Rgt. 1/10.Div.
VOLTERS (Wolters?), Josef, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*31.3.25)
VONDERSCHMIDT Ludwig, SS-Uscha., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 21.6.44 z. 11./21 (*29.8.20)
VORBECK Kurt, SS-Schtz., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
VORDERMEIER Johann,SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*29.5.25)
VOHS, SS-Gren., 6./SS-Pz.Gren.Rgt.22
VOSS August, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*15.8.25)
VOSS Helmut, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.Inf.Ers.Btl. (*27.12.25 • † 8/45 Golubowka)
VOSS Martin, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*20.9.24)
VOß Bruno, SS-Strm., 4. Kraftf.Kp., sp. SS-Feld-Ers.Bt. 10, Marsch-Kp. Borszow (*7.11.25)
(...)
Winken
Uwe
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
UHF51
Ist hier zuhause


Anmeldedatum: 10.05.2007
Beiträge: 1677
Wohnort: Berlin

BeitragBeitrags-Nr.: 208643 | Verfasst am: 20.06.2017 - 11:57    Titel: Antworten mit Zitat

KOPIEREN VERBOTEN!
*******************

WACHE Paul, SS-Schtz., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als LkW-Fahrer zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*16.4.25)
WACHSMUTH Walter, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*25.1.26)
WACHTELAER Alfons, SS-Oscha.,
WACHTER Franz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. (*25.8.25)
WACHTER Josef, SS-Rttf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zur W.Kp. I./Pz.Rgt. 10 (*23.11.22)
WACKER Otto, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*3.11.25)
WAEHLAN Otto, SS-Strm., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, Scharfschtz./"Weiße Pfeifenschnur" (*27.7.23)
WÄTZOLD Martin, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-Ausb.Rgt. (*??1.14))
WAGEMANN Hans, SS-Oschtz., 3. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*15.8.25)
WAGEMANN Hans, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Schneider zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*21.11.06)
WAGENER Arno, SS-Stabsscha., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 10.3.44 z. SS-F.E.B. 10 (*1.9.05)
WAGENER Günter, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*17.4.25)
WAGENMANN Hans, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.10.11 Straßburg), EM -458- SS-Stu.Gesch.E.Battr.
WAGNER Alfred, SS-Strm. u. Kraftf., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*2.7.25) [zul. wohnhaft i. Heilsberg/Ostpr.]
WAGNER Alois, SS-Uscha., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Rekr.Depot Debica (*6.5.13)
WAGNER Arnold, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*7.1.24)
WAGNER Günther, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*18.8.25)
WAGNER [Karl-]Heinz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*8.12.25 • †15.4.44)
WAGNER Kurt, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*--.--.26)
WAGNER Josef, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*24.12.25)
WAGNER Paul, SS-Uscha., Div.Sich.Kp. (*15.10.21)
WAGNER Siegfried, SS-Schtz., W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*18.8.25)
WAGNER Willi, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*8.1.26)
WAGSINK Bernhard, SS-Rttf., Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*4.10.12)
WAHL, SS-Strm., Pi. u. Fu., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WAHL Karl, SS-Gren., 2./SS-F.E.B. 10, ab 21.6.44 z. 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WAID Hans, SS-Oscha., Zugfhr. le.Flak, II./SS-Pz.Rgt. 10 (*17.5.21)
WALLENWEIN Jakob, SS-Ostuf., 1./SS-Pz.Jg.Abt. 10, SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 Zugfhr. 7./SS-Pz.Rgt. 10, Fhr. St.Kp. II./10,
-------------------- SS-Hstuf., SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*27.11.10 • vermisst 4/45)
WALTER Franz, SS-Uscha., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Ausb.Rgt. Prag (*6.7.21)
WALTER Herbert, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*18.5.25)
WALTER Johann, SS-Strm., SS-Pz.Jg.Abt. 10
WALT(H)ER Kurt, SS-Hstuf. u. Chef 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 22, SS-Stubaf. u. Kdr. II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (†21.1.45)
WALT(H)ER Ludwig, SS-Uscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 als 1. Schreiber zum Stab
-------------------- 10. SS-Pz.Div. bei Ic versetzt (*18.2.10)
WALTER Paul, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*9.4.25 • †1.1.44)
WALTER Wilhelm, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*10.1.22)
WALTHER Siegfried, (*29.4.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WAN(N)ACH Ekkehard, SS-Ustuf. d.R., SS-Art.Rgt. 10 (*15.6.21), ab 12.1.44 z. 17. SS-Pz.Gren.Div. "GvB"
WANDERS Hermann, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*18.8.25)
WANGE Karl-Heinz, SS-Schtz., 4. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*6.8.25)
WANKA Karl, SS-Hscha./FB, SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zur SS-F.S. der Verw.Dienste Arolsen
-------------------- (*13.6.12)
WANKE Reinhold, SS-Ustuf., St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, kam 3/44 v. F.S. d. Verw.Dienstes Arolsen (SS-Nr. 467 978)
WANKELMUTH, SS-Strm., Pi. u. Fu., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WANNER Hans, SS-Strm./FB, SS-San.Abt. 10 (*9.2.23)
WARINSKI Stefan, SS-Schtz., B-Abt. d. Waffen-SS, ab 20.5.44 z. Nachschub-Kp. (*28.1.24)
WARNEK Theodor, SS-Gren. (*21.12.19)
WARNICKE Herbert, SS-Uscha., Richtschtz., 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 z. SS-Fhr.Schule d. Verw.Dienstes (*30.8.22)
WARNKE Günther, SS-Schtz., 5. u. 3. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 (*22.3.25)
WARTA Heinrich, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.7.14)
WARTMANN Robert, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*6.11.25)
WARZECHA Anton, SS-Mann, 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*26.12.25)
WASCHEFORT Paul, SS-Pz.Oschtz., 5. u. 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*1.7.25 Suhle/Cloppenburg), EM -147- SS-Pz.Ers.Rgt. VwA.15.7.44
WASSNER Rudolf, SS-Schtz., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
WEBER, SS-Oschtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10, Ladeschtz. i. Pz. 533
WEBER, SS-Rttf., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WEBER, SS-Gren., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
WEBER, SS-Strm., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WEBER Alfred, (*24.8.06), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WEBER Albert, SS-Gren., m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10
WEBER August, SS-Strm., 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 10.3.44 z. SS-F.E.B. 10 (*27.2.24)
WEBER Ernst, SS-Gren., 2./SS-F.E.B. 10, ab 21.6.44 z. 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WEBER Heinrich, SS-Oschtz., 3. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*24.10.25)
WEBER Johann, SS-Ustuf., SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr. 423 689), ab 27.3.44 z. SS.Art.A.u.E.Rgt.
WEBER Johann, SS-Oschtz., SS-Pz.Jg.Abt. 10, ab 6/44 als Pz.Kdt. zur 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.12.22 Hercegszaborzabor/Ungarn),
-------------------- EM -778- F.E.B. 10
WEBER Karl, SS-Strm., (10/43) Lkw-Fahrer, Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
WEBER Kurt, SS-Strm., Funker, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.6.25 Mannheim • †10.7.44), EM -10649- SS-N.E.R.
WEBER, Leo, SS-Schtz., SS-Pz.Rgt. 10 (*16.3.25)
WEBER Peter, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*1.7.25)
WECHSLER Erwin, (*5.7.22), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WEEGEN Hans, SS-Hscha., 3. Kraftf.Kp. (*17.12.09), KVK II m.S.
v. WEGE, SS-Strm., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, Fahrer s.Krad m. Bwg. SS-59 502
WEGENER Alfred, SS-Strm., 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*28.11.25)
WEGENER Hans-Georg, SS-Ustuf., 2./SS-Nachr.Abt. 10 (*15.7.18 • †19.7.44 b. Amayé-sur-Orne)
WEGENER Wilhelm, SS-Gren/SS-Schtz., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I, sp. St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10,
-------------------- ab 6/44 zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*1.7.25)
WEGNER Georg, SS-Schtz.
WEGNER Hans-Günther, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*4.5.24)
WEGNER Kurt, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-A.u.E.Rgt. (*10.6.24)
WEHLER Hans-Walter, SS-Ostuf. 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*20.6.18 Freudenberg/Siegen • †4.7.44 Baron), EM -77- 7.SS "G"
WEHRMANN Karl, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*4.6.25)
WEIBEL Friedrich, SS-Strm., 5./SS-Pz.Rgt. 10, ab 1/44 z. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*6.5.06 Dinslaken), EM -311- Fahrtr.E.Kp. SSPol.
WEICHELT Heinz, SS-Ustuf., (vermisst 4/45 Neustrelitz)
WEICHMÜLLER Hans, SS-Rttf./FB, SS-Inst.Abt. 10 (*31.8.22)
WEIDINGER Hilmar, SS-Rttf., St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zur I./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.7.22)
WEIGEL Josef, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*2.2.25)
WEIGEL Karl, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*18.5.25)
WEIGEL Siegfried, SS-Strm., Pz.Fahrer, 5./Pz.Rgt. 10, ab 6/44 als Pz.Wart zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*1.2.25 Mannheim),
-------------------- EM -1084- SS-Pz.E.Abt.
WEIGERT Günther, SS-Hstuf., 8./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*7.6.18 Magdeburg)
WEIHERHOFER Hans, SS-Uscha., 19./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*20.2.23), EM -578- 2./SS-Pi.E.Btl.
WEIHRATER Friedrich, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*19.3.25)
WEIHSE Willi, SS-Schtz., Stab/Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10, ab 18.5.44 z. SS-Pz.Aufkl.Abt. 10 (*28.5.25)
WEILAND Hermann, SS-Oschtz., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.4.25)
WEINBERGER Franz, SS-Gren. u. FB, m.Gr.W.Zg. 3./SS-Feld-Ers.Btl. 10
WEINBRECHT Kurt, SS-Rttf.
WEINELT Alfons, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.5.25 Seez), EM -471- SS-N.E.R.
WEINERT Paul, SS-Uscha. u. S.D.G., 5. Kraftf.Kp., zuvor 3. Kraftf.Kp. (*7.8.16)
WEINGARTEN Walter, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*6.5.25)
WEINHOLD, SS-Ustuf., SS-Pz.Rgt. 10
WEINRAUCH Adalbert, SS-Uscha., San.Unterfhr., Gep.Tr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*13.10.19 Rußberg/Rum.),
-------------------- Pz.Kpf.Abz.S. 17.4.44, EK II am 18.4.44, VwA.Schw. 17.7.44, EM -4927- SS-T.Inf.Ers.Btl. III
WEINREICH Kurt, SS-Ustuf. d.R., SS-Flak-Abt. 10 (SS-Nr.: 455 714), ab 25.2.44 z. SS-Flak-A.u.E.Rgt.
WEINRICH Werner, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*26.3.25 • †12.1.45)
WEIS Herbert, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 1.3.43 v. E./SS-"DF" (*10.12.25)
WEISCHER Günter, SS-Schtz./FB, Fahrer Pkw, Gep.Tr., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*6.6.25 Hamm/Westf.), EM -
WESELOH Gerhard, SS-Sta.O.J., ab 5/44 II./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.8.24)
WEISER Eduard, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*20.3.25)
WEISNER Hubert, SS-Ostuf. d.R., SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr. 110 636), ab 24.2.44 z. SS-Art.Schule II
WEIß, SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WEIß Adolf, SS-Staf., SS-Pz.Gren.Rgt. 2 (SS-Nr.: 274 344), ab 27.9.43 z. SS-FHA
WEISS Friedrich, SS-Rttf., Schweißer, 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 als Pz.Wart zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*5.6.22)
WEISS Friedrich, SS-Schtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.11.25 Ludwigshafen), Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44, EM -2034- SS-Pz.E.A.
WEIß Gerhard, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*13.4.24)
WEIß Heinrich, SS-Mann, 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*23.3.25)
WEIß Heinrich, SS-Schtz. (*1.2.25)
WEISS Heinrich, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*21.6.25)
WEISS Karl, SS-Strm./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*12.12.07)
WEIß Manfred, SS-Oschtz., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*14.4.25 Wilhelminenort), VwA. 27.7.44
WEISS Wilhelm, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-A.u.E.Rgt., ab 10.4.44 St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*22.5.02)
WEIß Wolfgang, SS-Hstuf., (*28.3.11 Laupheim)
WEISSENSEL Franz, SS-Uscha., 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*1.8.24)
WEIßGERBER Siegfried, SS-Ogren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*1.5.25)
WEISSKIRCHNER Franz, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*20.11.25)
WEISSMAHR Rudolf, Sta.O.J., Tr.Arzt I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 16.3.43 v. II./1
WESTELING Heinz, SS-Uscha./FB, SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zum SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*27.2.25)
WEIT Erwin, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*13.1.24)
WEITSCH Erich, SS-Schtz., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
WEITZDÖRFER Rudolf, 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*13.4.24)
WELGOSZ Nikola, Hiwi, ab 9.5.44 Beifahrer St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.8.19)
WELLER Erich, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*1.1.26)
WELLERSHAUS Günther, SS-Ustuf., SS-Pi.Btl. 10 (*11.6.01 Hagen • †25.1.45 b. Hagenau)
WELLHÖNER Alfred, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*17.12.25)17.2.25?
WELTER Mathias, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. "DF" (*21.4.25)
WENDELKEN Martin, SS-Strm., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*14.10.25), EM -937- 4.E/SS-Pol.Inf.Rgt.2
WENDELS Ernst, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt. (*18.6.25)
WENDENBURG Kurt, SS-Uscha., 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*15.10.05)
WENDLAND Otto, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*27.11.25 • †10.7.44)
WENDLER Gerhard, SS-Uscha., Fhr. I-Trupp, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.5.07 Daber/Pommern), EM -2379- SS-Pz.E.Rgt.
WENDT Willi, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"DF" (*12.2.25)
WENGEL Fritz, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1 (*21.7.25)
WENNER Ludwig, SS-Hscha., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt. (*27.1.15)
WENNING Herbert, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.9.25)
WENNJEL Fritz, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*21.7.24)
WENZEL Gerhard, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.2.25)
WENZEL Otto, SS-Schtz., SS-Div.Nachr.Tr. 10
WENZEL Wolfgang, SS-Oschtz., 5. Kraftf.Kp., sp. 4. Kraftf.Kp. (*16.3.25)
WERLER Karl, Sta.O.J. d.R., SS-SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr.: 10 338), kam v. SS-Art.A.u.E.Rgt.
WERNER Adalbert, SS-Strm., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*23.3.25)
WERNER Erhard, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"D.F." (*20.2.25)
WERNER Erwin, SS-Rttf.
WERNER Harry, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.9.25 Halle/Saale), EM -2037- SS-Pz.E.Rgt.
WERNER Hugo, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*11.2.25)
WERNER Josef, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-A.u.E.Rgt. (*4.9.05)
WERNER Karl, Rev.Obwm. d.Sch.
WERNIG Otto, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.1.25 Hüttenberg), Pz.Kpf.Abz.Silber 17.7.44
WERTLBOR Fritz, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*4.12.24)
WERTSCHULTE Johann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, sp. III./1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*18.1.25) → VDK?
WESEL Otto, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. T.-Inf.Ers.Btl. I (*3.10.25)
WESELOH Gerhard., SS-Sta.Jk. u. FB, O.O., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.8.24 Hamburg)
WESSELBAUM, SS-Strm., 8./SS-Pz.Rgt. 10
WESENBERG Hans-Jochen, SS-Strm./FB, Richtschtz. 7./SS-Pz.Rgt. 10, kam 5/44 v. SS-Stu.G.Ers.Abt. (*5.6.24 Lübeck)
WESSELBAUM Johann, SS-Strm., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 Richtschtz. 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.3.26), VwA. am 8.5.44
WESSELS Karl, SS-Strm., Richtschtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*30.8.25 Krefeld-Bockum • †10.7.44), EM -10261- SS-N.E.R. / oder
-------------------- EM -2038- SS-Pz.E.Abt. [klären!]
WESTERHOF Bernhard, SS-Oscha., II./SS-Pz.Rgt. 10
WESTERHOFF, SS-Oschtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*18.12.25)
WESTERMANN Werner, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*18.11.25 • †25.3.44)
WESTPHAL Egon, SS-Pz.Nachr.Abt. 10 (*21.9.24)
WETTE Egon, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*8.12.25)
WEYERS Hubert, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*23.12.24)
WEYL Helmut, SS-Strm., Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zur I./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.9.24)
WEYMÜLLER, SS-Ustuf., SS-Flak-Abt. 10
WICH Rudolf, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*9.9.25)
WICHARD Fritz, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7.2.44 Stab SS-Pz.Rgt. 10 (*22.3.25)
WICHMANN, SS-Ogren., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WICHMANN Kurt, SS-Ostuf. (9.11.43), 10. SS-Pz.Div. (SS-Nr. 54 425)
WICKNIG Heinz, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*30.7.22)
WIDMANN Josef, ?
WIECHERT Kurt, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
WIECHMANN Arthur, SS-Uscha., Stab/Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10, KVK II m.Schw.
WIECZOREK Werner, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.8.23 Merunen), Pz.Stu.Abz.Silber am 16.4.44
WIEDEMANN Gerhard, SS-Strm./FB, I./SS-Pz.Rgt. 10
WIEDENMANN Hans-Georg, SS-Nachr.Abt. 10 (*30.7.25), ab 6/44 z. 18. FB-Lg.
WIEGAND Gerhard, SS-Schtz., 7. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*14.5.25 • †1.7.44)
WIEGAND Hans, SS-Ostuf., (SS-Nr. 383 518)
WIEGAND Rudolf, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*3.7.20 Kunitz), Pz.Stu.Abz.Silber am 16.4.44
WIEGAND Waldemar, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*8.5.24)
WIEGMANN, SS-Ostuf., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WIELAND, SS-Strm. u. Kw.-Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WIELAND Richard, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I
WIEMANN Wilhelm, SS-Strm., Stab SS-Pz.Rgt. 10
WIEMER Berthold, SS-Hscha. u. R.F.A., SS-Flak-Abt. 10 (SS-Nr.: 129 578), ab 10.8.43 z. SS-Pz.Gren.Schule Prosetschnitz
WIEMER Wilhelm, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*12.2.25)
WIENERS Werner, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 1.3.43 v. E./SS-Pol.I.R. (*13.6.25), EM -939- 4.E/SS-Pol.Inf.Rgt.2
WIENSTROER Bernhard, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Rekr.Depot Debica (*22.9.12)
WIENTGES Johann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*5.11.25)
WIES Franz, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*23.2.25)
WIESE Fritz, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10. ab 11.2.44 als I-Gruppenfhr. zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*24.2.92)
WIESE Kurt, SS-Ustuf., 2./SS-Flak-Ábt. 10 (*28.10.21 • †17.7.44)
WIESCHWILLAT Adolf, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*11.5.25)
WIESE Gerhard, (*13.3.09), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WIESER Franz, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*18.6.21 St.Johann/Tirol), EM Blg. A -3382- 1.Krad E.Kp. SS-Verfüg.Truppe
WIESEN Peter, SS-Strm. u. Pz.Fahrer, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*18.1.25 Oberlöstern), Pz.Kpf.Abz.S. und EK II am 16.4.44
WIESMÜLLER Josef, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*1.5.25)
WIESNER Gerhard, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 3/44 zum SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*13.5.25)
WIETFELDT Friedrich, SS-Flak-Abt. 10 (*30.8.03), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg.
WIETZORECK, SS-Rttf. u. Feldkoch, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WILD Alois, SS-SS-Stubaf, Kdr. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (†19.4.44 Reichshof/Rzeszów, Lazarett)
WILD Ernst, SS-Schtz., 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Ladeschtz. zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*20.2.26)
WILD Friedrich, SS-Strm./FB, SS-Div.Begl.Kp. 10 (*4.8.24)
WILDENER, SS-Oscha./RFA, I./SS-Pz.Rgt. 10
WILHELM Melchior, SS-Rttf., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*20.7.12)
WILHELMIG Rudolf, SS-Strm. u. S.D.G. St.Kp. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WILHEMY Rudolf, SS-Gren., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*1.8.24)
(...)
Winken
Uwe
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
UHF51
Ist hier zuhause


Anmeldedatum: 10.05.2007
Beiträge: 1677
Wohnort: Berlin

BeitragBeitrags-Nr.: 208644 | Verfasst am: 20.06.2017 - 12:06    Titel: Antworten mit Zitat

KOPIEREN VERBOTEN!
*******************

WILK Walter, SS-Schtz., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-A.u.E.Rgt. (*13.5.25)
WILKENLOH Walter, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*19.10.25)
WILL Hans, SS-Pz.Schtz. († April 1945)
WILL Karl, SS-Uscha., ab 5/44 W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, zuvor II./SS-Pz.Rgt. 10 (*24.2.12)
WILL Werner, SS-Schtz., SS-San.Abt. 10
WILLE Wilhelm, SS-Ostuf. d.R., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (SS-Nr.: 286 755), versetzt 20.5.44 z. SS-Pi.A.u.E.Btl. 1
WILLEMS Gerhard, SS-Strm., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*9.12.24)
WILLIM Robert, SS-Schtz., 7. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*18.9.25)
WILLING Horst, (*17.11.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WILLMANN Hugo, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zu, Stab II./SS-Pz.Rgt. 10 (*30.12.21)
WILLMERS Ernst, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*26.2.25)
WILLMS Hermann, SS-Uscha., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*16.11.19)
WILLNER Bruno, SS-Strm., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*11.2.25)
WIMMER Sebastian, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*22.1.25)
WILMS Arnold, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.E.Btl. I (*1.6.25)
WILMS Theo, SS-Ustuf., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (†--.1.45)
WILTS Hermann-Johann, SS-Ustuf., Stab Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr., sp.. I./SS-Art.Rgt. 10 (SS-Nr.: 365 381)
WIND Helmut, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*10.2.25)
WINDEMANN Hermann, SS-Strm., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 31.3.-17.4.44 zum Kochlehrg./SS-Lehrküche Benschau (*3.6.25)
WINDHEUSER Wilhelm, SS-Strm., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WINGLER Rudolf, SS-Ogren., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*30.5.24)
WINKELMANN Willi, SS-Gren., (*16.3.25 • †10.4.45)
WINKLER Josef, SS-Uscha, Feldkochunterfhr., Gep.Tr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*17.2.09 Friesendorf?), EM -514- 3./13. SS-T.St.
WINKLER Alois, SS-Mann, 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*21.11.25)
WINKLER Gerhard, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*23.6.24 Thräna/Borna), Pz.Kpf.Abz.S. 31.7.44
WINKLER Helmut, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-W.u.V.H.A. Berlin (*13.9.23)
WINKLER Roland, SS-Ustuf. SS-Pz.Aufkl.Abt. 10 (*25.6.24 • †13.6.44 Angers)
WINKLER Rudolf, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*30.5.24)
WINTER Karl-Fr[iedrich], SS-FB, SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 (*2.12.06)
WINTER Gerhard, SS-Ustuf., Nachr.Offz. SS-Pz.Art.Rgt. 10 (• †19.3.45)
WINTER Gottfried, SS-Uscha., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 11.1.44 z. SS-Pz.Inst.Abt. 10 (*29.8.16)
WINTERFELD Joachim, (*27.11.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
WINTERLING Josef, SS-Uscha., 2. Kraftf.Kp., zuvor 7. Kraftf.Kp. (*6.4.12)
WINTERSTEIN Peter, SS-Gren., 2./SS-F.E.B. 10, ab 21.6.44 z. 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WIPPERMANN Heinz, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*14.1.25)
WIPPICH Hans, SS-Strm., Kdt.Div.St.Qu./Div.Stab, ab 29.7.44 z. II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*3.9.25)
WIRNER Johann, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*8.4.25)
WIRNSBERGER Josef, SS-Hscha., 13./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 1.3.43 v. SS-U.S. Radolfzell (*3.9.19)
WIRSING, SS-Strm., I./SS-Art.Rgt. 10
WISCHMAYER Theodor, SS-Oscha. u. RFA, SS-Pz.Jg.Abt. 10 (SS-Nr.: 364 741), ab 19.8.43 zur 1. SS-Inf.Brigade
WITASSEK Kurt, SS-Strm., 4. Kraftf.Kp., zuvor Nachsch.Kp. (*4.3.25)
WITSCHEL Alfred, SS-Uscha., Stab./Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10, ab 12.5.44 z. SS-Feld-Ers.Btl. 10 (*27.8.04)
WITSCHEL Günther, SS-Oscha., 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*24.12.12.)
WITTE Albrecht, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*25.11.25)
WITTE Gustav,
WITTE Horst, SS-Oschtz., 5./SS-Pz.Rgt. 10, Funker Pz. 501 (*30.11.25 Berlin), Pz.Kpf.Abz.S. 15.7.44, VwA. 19.7.44,
-------------------- EM -10652- SS-N.E.R.
WITTMANN Alfred, SS-Uscha., Pz.Fhr., 6./SS-Pz.Rgt. 10, kam 7/44 v. St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*21.4.21)
WITTNER Georg,
WITTSCHEN Emil, SS-Strm./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*19.12.07)
WITTWER Oskar, SS-Gren., 15./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*24.12.25)
WITZEL Otto, SS-Strm., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
WLOCZYK Rudolf, SS-Schtz., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*23.9.24)
WLODKOWSKI Karl, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Stuba. Gusen (*4.12.16)
WODATZ, SS-Strm., Fspr.Tr. Nachr.Staffel II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
WODHÖFER Franz, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*12.10.2 [→ VDK / vermisst]), Scharfschtz., "Weiße Pfeifenschnur"
WODRICH, SS-Strm. u. Pz.Wart, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WÖHE Willi, SS-Oscha., 2./SS-Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 als Lkw-Fahrer z. SS-Pz.Gren.Div. "GvB"
-------------------- (*6.5.14)
WÖHLE, SS-Ustuf., SS-Flak-Abt. 10
WÖHLKWalter-Heinz, 13.(I.G.)/Kp. SS-Pz.Gren.Rgt. (*5.5.25), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg.
WÖHRNT Vitus, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*7.9.25)
WÖLK Alfred, SS-Schtz., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*20.4.25)
WÖLLERMANN, SS-Ostuf., Fhr. 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
WÖRNDL Franz, SS-Schtz., W.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, ab 1/44 zur SS-Pz.Inst.Ausb.u.Ers.Abt. (*15.5.24)
WÖRNER Heinrich, SS-Schtz., Funker, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*10.8.24 Frankfurt/Main • †11.4.44), Pz.Kpf.Abz.S. am 17.4.44,
-------------------- EM -5050- N.E.R.
WÖRNER Josef, SS-Schtz./FB (TFK), II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 5/44 zur Ers.Kp. f. techn. Dienstgrade KTL-Wien (*23.4.07)
WOHLFARTH Friedrich, SS-Rttf., SS-Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 z. SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*10.5.04)
WOHLFARTH Otto, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*2.8.00)
WOHLLEBEN, SS-Uscha., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1
WOHLLEBEN Günther, SS-Rttf. (*17.6.22)
WOHNISCH, SS-Strm. u. Lkw-Fahrer i. Gef.Troß I, St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10
WOITEK August, SS-Strm., SS-Aufkl.Abt. 10
WOITZEL, SS-Strm., Zgkw-Fahrer/Pi.Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WOLF Alfred, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
WOLF Anton, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*15.3.01)
WOLF Emil, SS-Oscha., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*16.8.19), verw. 12.6.44 d. Gr.Splitter re. Oberschenkel
WOLF Dr. Gerhard, SS-Hstuf. d.R., SS-San.Abt. 10 (SS-Nr.: 196 381)
WOLF Hans, SS-Schtz./FB, 5../SS-Pz.Rgt. 10, ab 8.1.44 z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl. 10 Brünn (*31.7.25 Hofeld),
-------------------- EM -11396- SS-N.E.R.
WOLF Michael, SS-Oscha. u. Stabs-S.D.G. 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 5/44 z. III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WOLF Otto, SS-Strm./FB u. Kw.-Fahrer, St.Kp. II./Pz.Rgt. 10, sp. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*1.4.24)
WOLF Rudi, SS-Strm., 10./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*18.10.24)
WOLF Rudolf, SS-Ogren., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*11.8.24)
WOLF Willibald, SS-Strm., 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*16.11.25 Neudorf-Gablonz), Pz.Kpf.Abz.S. 22.7.44, EM -11203- N.E.R.
WOLFF Rudolf, SS-Rttf., Dinatru. 10 (*2.3.21)
WOLFRAM Reinhard, ?
WOLFSBERGER Josef, SS-Oscha., 6. Kraftf.Kp. sp. Nachsch.Kp. (*24.7.16), KVK II m.Schw.
WOLLEK Reinhold, SS-Schtz., besp. Fahrkol., sp. Nachsch.Kp. u. Fahrkol. "Kirschstein" (*11.7.25)
WOLLENSAH Robert, SS-Schtz. u. Pz.Fahrer i. Flammzug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WOLLENZIEN, SS-Strm., Schreiber i. Gef.Troß I, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WOLLERSHEIM Franz, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10,
-------------------- ab 16.1.44 zum Str.V.Zg. 10. SS-Pz.Div. kdrt. (*31.7.25)
WOLLNY Heinz, SS-Gren., EM -931- 8./SS-Ausbildungs-Rgt. Prag
WOLLSEIFER Theo, Stab/Kdr. SS-Pz.Div.Nachsch.Tr. 10, zuvor Nachsch.Kp. (*14.11.03)
WOLTER Werner, SS-Schtz. (*5.1.25)
WOLTERS Alfons, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*27.7.25 Süchteln), Pz.Stu.Abz.Silb. 16.4.44, EK II 29.7.44
WONNEMANN Josef, SS-Hscha. (ab 1.4.44), Fspr. u. Fu. z.b.V., N.Z. St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
WONNERTH Rudolf, SS-Strm., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*10.12.21)
WORINIAK Franz, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, sp. III./1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*30.9.25)
WORTELBER Fritz, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1
WORTMANN Helmut, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*3.3.25)
WOSNITZA Alfons, SS-Schtz., Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10, kam 2/44 von der SS-Pz.Inst.A.u.E.Abt. (*22.7.23)
WOST Richard, SS-Rttf., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 1.3.43 v. E./SS-"Westland" (*23.12.19)
WRAGE Walter, SS-Flak-Abt. 10 (*5.1.25)
WRBKE Erich, SS-Uscha., Stab SS-Pz.Rgt. 10
WROBEL Herbert, SS-Uscha., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*1.9.22 Hindenburg), EK II am 18.4.44
WROBEL Karl-Heinz, SS-Strm., III. Zug 5./SS-Pz.Rgt. 10, Richtschtz. Pz. 533 (*26.2.1924 Bochum), EM Blg. B -75- R./SS-AER
WRUCK Günther, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*15.6.25)
WÜLFING Karl, SS-Schtz., 7. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*28.4.25)
WÜRGER Johann, SS-Oschtz., SS-Pz.Stu.Abt. 10, ab 1/44 z. 8./SS-Pz.Abt. 10 (*18.3.25)
WÜRTS Heinrich, SS-Rttf., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, ab 5.3.43 III./1, kam 8.2.43 v. Kdr. K.L. Auschwitz (*24.4.08)
WÜRTS Karl-Heinz, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*4.11.25)
WÜST Johannes, SS-Oscha., Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*19.2.17)
WULF Wilhelm, SS-Uscha., 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
WULLENGERD Heinrich, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*2.7.25)
WULST Herbert, SS-Gren., 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*9.1.25), Btl.Tagesbefehl Nr. 13/44
-------------------- am 26.1.44 wg. milit. Diebstahl u. Wehrkraftzers. zu 2 Jahre Zuchthaus verurt., aus SS ausgest. u. wehrunwürdig!
WUNDERLICH, SS-Uscha., I./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
WUNDERLICH Karl, SS-Ustuf., SS-Pz.Gren.Rgt. 21, versetzt 11.5.44 z. SS-Pi.A.u.E.Btl. 1 (*6.12.20)
WURMS Fritz, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*31.3.25)
WURSTER Karl, SS-Uscha. u. Schreiber, 12./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*21.12.08)
WUTTKE, SS-Oscha., 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
WUTTKE Siegfried, SS-Strm., (*2.12.22)
WYRHANIETZ Alois, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*3.7.13)
WYSCHATA Emil, SS-Ogren., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*3.1.25 Wien)

ZABEL Kurt, SS-Schtz., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*3.9.25)
ZACHARA Johann, SS-Strm., 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*9.9.22 Bottrop), VwA. 27.7.44
ZACHER Werner, SS-Ustuf., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (†9.11.44)
ZACHMANN Reinhold, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 3/44 Ladeschtz. 6./SS-Pz.Rgt. 10 (*26.4.25)
ZAHN Friedrich, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*31.5.24)
ZAK Kaczimirz, Hiwi, ab 9.5.44 Beifahrer St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10 (*14.2.24)
ZAND, SS-Uscha. u. Lkw-Fahrer i. Gef.Troß I, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ZANDER Hans, SS-Uscha., 3. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*13.10.25)
ZAPF Georg, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*16.3.25)
ZAPPE Franz, SS-Ustuf., SS-Pz.Rgt. 10, kam v. SS-Pz.A.u.E.Rgt. (*31.12.21 Hatzfeld • †16.8.44 St.Quentin)
ZAUNICK Manfred, SS-Ustuf., SS-Pi.Btl. 10 (vermisst 4/45)
ZEBHAUSER, SS-Rttf., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
ZECH Georg, SS-Gren., SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*7.4.25)
ZEH Helmut, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*17.2.20 Stuttgart), Pz.Stu.Abz.Silber am 16.4.44
ZEHENTNER Franz, SS-Kan., Div.Begl.Kp. (*8.10.25)
ZEHETNER Ludwig, SS-Gren., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*17.7.24)
ZEIDLER Konrad, SS-Rttf., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 zur 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.4.21)
ZEILER Thomas, SS-Uscha., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*7.3.15)
ZEITRÄG Albert, SS-Uscha., Rechn.Fhr. 5./SS-Pz.Rgt. 10, ab 1.6.44 St.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*24.9.19 Ansbach), EM -214- SS-VT"D"
ZELLER Gerhard, 10. SS-Pz.Div. (*4.7.22)
ZENTGRAF Erich, SS-Strm., SS-Div.Nachr.Tr. 10
ZERFOWSKI, SS-Schtz., Fla-Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ZERLETT Hans-Joachim, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*15.12.24)
ZEUß Walter, SS-Strm., Waffenm.Geh./2. Lkw-Fahrer, Gep.Tr. 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*11.9.10 Sonnenberg), EM -1147- SS-Pz.Ers.Abt.
ZICHY Edmund, SS-Gren., 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Pz.Gren.Ers.Btl. I (*30.11.25)
ZIEBRECHT Karl, SS-Ostuf. (9.11.43), 10. SS-Pz.Div. (SS-Nr. 421 168 V)
ZIEG Ernst, SS-Uscha.
ZIEGE Egon, (*28.5.24), sollte ab 1.8.44 z. 18. FB-Lg. Pz.Gren.
ZIEGLER Friedrich, SS-Oschtz., SS-Pi.Btl. 10
ZIEGLER Richard, SS-Uscha., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
ZIEGLER Rolf, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
ZIEGLER Wilhelm, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*4.11.24 München), Pz.Kpf.Abz.Silber 17.7.44
ZIELE Walter, SS-Rttf., Stab SS-Pz.Rgt. 10, kam 7.2.44 vom SS-Flak-A.u.E.Rgt. (*1.11.24)
ZIELEIT Heinz, SS-Strm. u. Fu., St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 Fu. u. Ladeschtz. 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*9.10.26)
ZIELKE Fredy, SS-Strm., 8./SS-Pz.Rgt. 10, ab 2/44 v. SS-Pz.Inst.A.u.E.Abt., ab 6/44 als Pz.Wart zur SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*19.3.25)
ZIELKE Jesko, SS-Oschtz., Pz.Fahrer, 6./SS-Pz.Rgt. 10, ab 7/44 SS-Pz.Jg.Abt. 10 (*7.3.25)
ZIERL Dominik, SS-Uscha., 1./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, sp. SS-Pz.Rgt. 10, kam 8.2.43 v. d. SS-U.S. Lauenburg, Ustuf. I./SS-Pz.Rgt. 10
-------------------- (*1.2.22 Klosterneuburg • †17.3.45 Altdamm/Rosengarten)
ZIESE Otto, SS-Strm., 7./SS-Pz.Rgt. 10 (*12.9.25 Holzengel/b. Sondershausen), VwA.Schwarz 29.7.44
ZIESMANN Otto, SS-Strm., 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, Unfall 5.2.44 / 3.00 Uhr Fraktur li. U.-Arm
ZIETHMANN Joachim, SS-Gren., 9./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, ab 11.2.44 z. SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*5.4.25)
ZIMMER Herbert, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Abt. 10, ab 5/44 zur SS-St.G.A.u.E.Abt. (*8.2.25)
ZIMMER Gerhard, SS-Gren., 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*12.9.23)
ZIMMERMANN, SS-Strm., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
ZIMMERMANN August, SS-Mann, 5. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*21.11.25)
ZIMMERMANN Hubert, SS-Uscha., 6./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*1.1.20 Loope/Rheinland)
ZIMMERMANN Jakob, 5./SS-Pz.Rgt. 10 (*10.8.25 Mainz), EM -2056- SS-Pz.E.Abt.
ZIMMERMANN Martin, SS-Strm., II./SS-Pz.Rgt. 10, ab 6/44 zur SS-Stu.G.A.u.E.Abt. (*31.3.24)
ZIMNOCH Herbert, SS-Ogren., III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21, Scharfschtz./"Weiße Pfeifenschnur" (*22.2.25 • †15.8.44)
ZIMS Johann, SS-Mann, 4. Kraftf.Kp., ab 24.4.44 z. SS-F.E.B. 10 (*10.1.25)
ZINK Erich, SS-Uscha., 7./SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*24.6.22 • †12.6.44 d. Mine, Abriss d. re. Beines)
ZIOB Karl, SS-Gren./FB, SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (*15.12.25)
ZIOLA, SS-Strm., Melder u. Kettenkradfahrer, Erk.- u. Pi.Zug, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ZIRKL, SS-Schtz. u. Lkw-Fahrer 2, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ZIRKLER Hans, SS-Schtz., I./SS-Pz.Rgt. 10 (*2.8.25)
ZIRKÖ Ludwig, SS-Schtz., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*11.8.25)
ZITSCHINE Walter, FB
ZITT Eugen, SS-Gren./FB, 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. E./SS-"Der Führer" (*18.12.25) → oder 18.12.23 ?
ZMAVC Anton, SS-Ostuf., Div.Stab, Abt. VI (*10.6.06), ab 15.4.44 z. Gen.Kdo. VII. SS-Pz.Korps
ZOBEL Walter, SS-Oschtz., I-Staffel/St.Kp. I./SS-Pz.Rgt. 10 (*29.3.13)
ZÖTZL, SS-Uscha, Fhr. Fspr.Tr., Stab III./SS-Pz.Gren.Rgt. 21
ZOJER Franz, SS-Oscha., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 zur 8./SS-Pz.Rgt. 10 (*11.3.15)
ZOLL, SS-Rttf., (10/43) Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
ZOLL Rudolf, SS-Rttf., II./SS-Pz.Rgt. 10 (*1.10.21)
ZOLLHÖFER Emil, SS-Ostubaf, Kdr. SS-Pz.Gren.Rgt. 21
ZONS Christian, SS-Schtz., SS-Pz.Stu.G.Abt. 10, ab 1/44 z. Werkst.Kp. SS-Pz.Rgt. 10 (*7.3.25)
ZOPP Erhard, SS-Gren., 7. Kraftf.Kp., sp. SS-F.E.B. 10 und 11./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 (*25.6.25)
ZORN, SS-Strm. u. Pz.Wart, St.Kp. II./SS-Pz.Rgt. 10
ZORNS Wilhelm, SS-Gren., 4./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-T.-Inf.Ers.Btl. I (*19.4.25)
ZOTTER Josef, SS-Uscha., I./SS-Pz.Rgt. 10, ab 11.2.44 zur SS-Pz.Gren.Div. "GvB" (*23.12.11)
ZOTTL Robert, SS-Ustuf., Or.Offz. SS-Pz.Rgt. 10 (†16.3.45 Altdamm/Rosengarten
ZSIVKOVITS Johann, SS-Gren., St.Kp. I./SS-Pz.Gren.Rgt. 1, kam 8.2.43 v. SS-Rekr.Depot Debica (*8.6.25)
ZÜFLE Hans, SS-Rttf., SS-Div.Nachr.Tr. 10
ZÜLSDORF Fritz, SS-Rttf., Div.Begl.Kp. (*2.10.19)
ZURHEIDE H.-Werner, SS-Ostuf., SS-Pz.Art.Rgt. 10 (SS-Nr. 363 050)
ZWINSCHER Paul, SS-Rttf., (10/43) Lkw-Fahrer, Gr.Kw.Kol./SS-Inst.Abt. 10. SS-Div.
ZWINZ Franz, SS-Strm., SS-Pz.Gren.Rgt. 22 (Scharfschtz.), "Weiße Pfeifenschnur"
ZWIRLEIN Waldemar, SS-Strm., SS-Pz.Jg.Abt. 10
ZYROWATKA, SS-Gren., II./SS-Pz.Gren.Rgt. 22
::::::::::::::::::::
Ende der Vorabversion

Winken
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Foren-Übersicht » Militärgeschichte 2. Weltkrieg (1919 - 1945) » Personen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Seite 3 von 3

Druckversion

Gehe zu:  

Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.